KAM-LogoBeyaz-07

Kazanç Arabuluculuk Merkezi A.Ş. Türkiye’nin Uzmanlık Esaslı Arabuluculuk Merkezi

KAM-Logo-04

Kazanç Arabuluculuk Merkezi ticaret ve finans alanlarında; sorunlu kredileri, sigorta tazminat ve rücu taleplerini, işçi-işveren anlaşmazlıklarını ve diğer uyuşmazlıkları uzmanlık esasında arabuluculuk yoluyla tarafsız ve bağımsız olarak ele alır. Merkezin kurumsal yapısı tasarlanırken Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından 4.12.2018 tarihinde yayınlanan Arabuluculuk Merkezlerine ilişkin Avrupa Etik (Davranış) Kuralları dikkate alınmıştır.

Debt Mediation Modelimiz

Ayrıntılı bilgi için…

Araçlar ve Yöntemler

Ayrıntılı bilgi için…

Danışmanlarımız

Cepej

European Code of Conduct for Mediaton Providers orjinal dokümanına ulaşmak için tıklayınız…

Arabuluculuk Kurallarımız

Arabuluculuk Kurallarımıza ulaşmak için tıklayınız…