Danışmanlarımız

Mahmut MAVİLİ

Mahmut MAVİLİ

Danışman Arabulucumuz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olduktan sonra avukatlık ve hakimlik stajlarında 2 yıl adliye deneyimi kazanmış, sonrasında bankacılık alanında kariyerine devam etmiştir. Türkiye İş Bankası’ndaki 9 yıllık müfettişlik döneminde şube teftişlerinin yanı sıra hukuk birimlerinin denetimine katılmış, idari ve yasal kredi takip süreçlerinin gelişimini izleme ve etkileme fırsatı olmuştur. Müfettişlik döneminde ayrıca uluslararası bir danışmanlık firması ile birlikte Banka’nın en geniş kapsamlı dönüşüm programında performans yönetimi ve değişim yönetimi alanlarında çalışmıştır. Bankacılık kariyerinin son 7 yılında donuk alacak tahsilatında doğrudan sorumluluk üstlenen Mahmut Mavili, donuk alacak tahsilat yönetimiyle ilgili yapılanma sürecinde strateji oluşturmada ve sahada aktif rol üstlenmiştir. Bankacılık alanındaki son görevinde banka hukuk birimiyle iş birliği suretiyle ve hukuk bürolarıyla sözleşme ilişkisi içerisinde İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde bireysel ve ticari kredi takip süreçlerini ve performanslarını bölge müdürü olarak yönetmiştir. Anılan görevinde doğrudan müşteri görüşmelerini içeren saha çalışmalarına ve optimum çözüme odaklı idari girişimlere ağırlık vermiştir. Devamında varlık yönetimi (finansal alacakların satın alınması ve tahsilatı) alanında 2 yıl iş geliştirme ve ticari kredilerden sorumlu üst yönetici olarak görev yapmıştır. Sorunlu kredilerin müzakeresinde ve yapılandırılmasında uzmanlaşmış olan Mahmut Mavili, uyuşmazlıkların çözümünde performans artırmaya yönelik değişim ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Danışman Arabulucumuz, kredi geri ödeme sorunu yaşayan firmalarla bankaların finansal çözüm geliştirebileceği arabuluculuk uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.
Ayşe Lerzan ATEŞ

Ayşe Lerzan ATEŞ

Danışman Arabulucumuz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olduktan sonra 6 yılı aşkın süre serbest avukat olarak çalışmış, banka sorunlu kredi dosyalarını da sözleşmeli hukuk bürosu olarak üstlenmiştir. İzleyen dönemde avukatlık kariyerine ara vererek Türkiye İş Bankası’nda şube kadrosunda bankacı olarak görev almıştır. 2001 ekonomik krizinin de yaşandığı dönemlerde Banka’nın ve ülkemizin o yıllardaki en büyük donuk alacaklarının yapılandırılmasında aktif rol üstlenmiştir. Aynı zamanda mali analist olan Sn. Ateş, ülkemizin gündem oluşturan iflas ertelemesi davalarında Banka’nın hukuk birimleriyle birlikte sürece katkı sağlamıştır. Aynı Banka’da Şube Müdürlüğü de yapmış olan Danışman Arabulucumuz, sonrasında Banka’nın donuk alacak takip süreçleriyle ilgili yeni yapılanmasının kurucu ekibinde yer almıştır. Devamında 7 yıl boyunca Banka donuk alacak tahsilatında doğrudan sorumluluk üstlenen Sn. Ateş, bankacılık kariyerinin son yıllarında Ege ve Akdeniz bölgelerinde bireysel ve ticari kredi takip süreçlerini ve performanslarını bölge müdür yardımcısı olarak yönetmiştir. Ayşe Lerzan Ateş, avukatlık dönemi sonrasında yöneldiği bankacılık kariyerinde 9 yıl süreyle müşterinin çözüm arayan bakış açısını deneyimlemiştir. Devamında donuk alacak tahsilat yönetiminde 7 yılı aşkın süreyle aktif rol alan Danışman Arabulucumuzun saha deneyimleri ve müşteri temasları, sorunlu krediler alanındaki arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Meral AKPINAR

Meral AKPINAR

Danışman Arabulucumuz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olmuştur. Meslek hayatına bankacılık kariyeriyle başlamış, bir buçuk yıl süreyle Toprakbank’ın şube kadrosunda bireysel ve ticari krediler biriminde uzman olarak, devamında aynı bankanın Adana Bölge Müdürlüğü’nde avukat olarak çalışmıştır. İzleyen dönemde kariyerine sigorta alanında devam eden Sn. Akpınar, bir yıl süreyle Ege Sigorta Genel Müdürlüğü’nde, rücu alacakları dosyalarının idari ve yasal takipleri dahil olmak üzere muhtelif dava ve takiplerden sorumlu tam zamanlı avukat olarak çalışmıştır. 2000 yılı başından bu yana İstanbul’da banka ve sigorta ağırlıklı dosyalarda serbest avukat ve arabulucu olarak çalışmalarına devam etmektedir. 15 yılı aşkın süredir Axa Sigorta başta olmak üzere, muhtelif sigorta şirketlerinde elementer ve sağlık sigorta poliçeleri kapsamındaki rücu ve hasar dosyaları da dahil olmak üzere, sözleşmeli vekil olarak görev üstlenmiştir. Sigorta Hukuku alanında, Karayolları Trafik Kanunu ve sigorta hukuku ile ilgili genel ve özel düzenlemeler kapsamında sigortalı, sigorta ettiren, zarar gören ve/veya lehtarlar lehine destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet, çalışamama nedeni ile oluşan maddi tazminat ve diğer muhtelif tazminatlar, aktüeryal hesaplamalar alanlarında mesleki faaliyetlerde bulunmaktadır. Aynı dönemlerde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve şubeleri kredi risk tasfiye alacakları ve kredi kaynaklı olmayan banka hukuki iş ve işlemler kapsamında sözleşmeli vekil olarak çalışmıştır. Sigorta tazminat ve rücu işlemleri ile banka sorunlu kredileri alanlarında uzmanlaşmış olan Sayın Akpınar, hukukçu ve arabuluculuk deneyimleri ile arabuluculuk uygulamalarının uzlaşı kültürünün doğasına ve yasal usulüne uygun yerleşmesine, yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Ferhat AYDIN

Ferhat AYDIN

2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş hayatına Türkiye İş Bankası Finansal Yönetim Bölümü’nde uzman yardımcısı olarak başlayan Danışmanımız, söz konusu departmanda görev aldığı 5 yıl içerisinde; banka bilançosu, bağımsız denetim ve yatırımcı ilişkileri alanlarında deneyim kazanmıştır. 2009 yılında Banka’nın tasfiye olunacak alacak yönetimindeki değişim programının kuruluş ekibinde yer alan Sn. Aydın, 7 yılı aşkın süre ve en son bölge müdür yardımcısı olarak donuk alacak tahsilat yönetimindeki görevine devam etmiştir. Tasfiye olunacak alacaklar hesabı kaleminin piyasada kanıksanmış durumun aksine bir bilanço kalemi olmaktan çok, günümüzde bankaların karlılık problemi de dikkate alındığında; bir gelir tablosu enstrümanı olduğunu düşünen Danışmanımız, bankaların tahsilat yeteneğinin müşteri kaybına neden olmayan uzlaşmacı sistemlerle geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.
Ezgi KARA

Ezgi KARA

Danışman Arabulucumuz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuştur. Oxford ve Londra’da yaklaşık beş ay süren yabancı dil ve hukuk programlarını takiben İstanbul’a dönmüş ve meslek hayatına Cargill Türkiye’de başlamış, iki yıl boyunca şirketler hukuku ve sözleşmeler hukukuyla ilgili “in house” olarak görev yapmıştır. Devamında Honda Türkiye’de özellikle sözleşmeler hukuku ve tüketici davaları alanında çalışmış, müşteri şikayet ve talepleriyle ilgili birçok dosyada müzakereler yürütmüş, tüketici dosyalarıyla ilgili şirketin yurtiçi ve yurtdışı raporlamalarını hazırlamış ve şirket yönetim kuruluna aylık faaliyet raporlarının sunumlarını gerçekleştirmiştir. Otomotiv sektöründeki üç yıllık deneyiminden sonra yabancı sermayeli bir proje geliştirme şirketi bünyesinde, şirkete ait alışveriş merkezlerinin inşaat, açılış öncesi ve sonrası dönem için kiralama prosedürlerinin yürütülmesi, kiracı ilişkilerinin yürütülmesi ve yönlendirilmesi, kiralama ve pazarlama bütçelerinin takibi, kiralama raporlarının sunulması, kira sözleşmelerinin, protokol ve fesihnamelerin hazırlanması, sözleşme imza süreçlerinin takibi ve yönetimi konularında çalışmıştır. Yaklaşık yedi yıllık çok uluslu şirketlerdeki ‘in house’ hukuki danışmanlık tecrübesi sonrasında 2014 yılı itibariyle serbest avukat olarak çalışmaya başlayarak bireysel ve kurumsal müvekkillerine hizmet vermeye başlamıştır. Bu dönemde özellikle Anadolu’da birçok alışveriş merkezi projesinde görev almış, alışveriş merkezi yatırımcılarına ve yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. 2018 yılında bir yıl süreyle İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda hukuk dersleri vermiştir. Milletlerarası Usul Hukukunda Arabuluculuk konulu yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir.